Bernadotte-Musei Vänner har bl a publicerat följande böcker:

Karl XIV Johan – En samhällsbyggare
Historiskt seminarium den 25 januari 2013, Bernadottebiblioteket, Kungl. Slottet, Stockholm

Norges Grundlov 1814 – Sverige 200 år i fred
Historiskt seminarium den 5 maj 2014, Bernadottebiblioteket, Kungl. Slottet, Stockholm

Charles XIV Johan – Fondateur de la Suède moderne
Colloque historique du 25 janvier 2013 au Palais Royal de Stockholm

Karl XIV Johan – Un Français Roi de Suède

Texter kan användas om källa anges.

Adobe Acrobat Reader DC-hämtning      Téléchargement d’Adobe Acrobat Reader